Ogłoszenia i Intencje Dekret Biskupa Kaliskiego - Niedziela Zesłania Ducha Świętego

 

 1. Zesłanie Ducha Świętego to pamiątka narodzin wspólnoty Kościoła. Apostołowie, umocnieni mocą z wysoka, wyszli z Wieczernika, aby dawać świadectwo o Zmartwychwstałym Zbawicielu. Ich misja wciąż trwa i jest kontynuowana w Kościele.

 2. Przed kościołem zbierane są ofiary na budowę kościoła św. Jana Pawła II w Kaliszu.

 3. Kończy się czas Komunii Świętej wielkanocnej. Przepis Kościoła głosi: „Każdy wierny po przyjęciu Najświętszej Eucharystii po raz pierwszy, ma obowiązek przyjmować ją przynajmniej raz w roku. Okazja, aby zrobić to z czystym sercem zapraszamy do spowiedzi w Ostrzeszowie:
  - czwartek, 4 czerwca - Parafia św. Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie

- poniedziałek, 8 czerwca - Fara w Ostrzeszowie

- wtorek, 9 czerwca - Parafia Chrystusa Króla w Ostrzeszowie

W godzinach: przedpołudniowych : od 8.30 do 10.00, popołudniowych od 16.00 do 17.30, wieczorem od 19.30. do 20.30 i potem Różaniec.

 1. Jutro – w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego – obchodzić będziemy święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Msze Święte w naszym kościele o godz.7:30, 9:00, 18:00. W tym dniu pamiętamy również w modlitwach o dzieciach z racji ich święta.

 2. Nabożeństwa czerwcowe - o godz. 17:50 odmówimy litanie do Serca Pana Jezusa. Dziękujemy wszystkim za udział w nabożeństwach majowych i różańcu o godz. 20:30.

 3. Za tydzień odpust parafialny ku czci św. Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie. Suma odpustowa o godz. 12:30 której przewodniczyć będzie Kan. Paweł Maliński. Msze święte od środy do piątku z kazaniami rekolekcyjnymi. W środę o godz. 7:30 i 18:00 w czwartek o godz. 10:00 i 18:00 w piątek o godz. 7:30 i 18:00.
 4. Pierwszy czwartek adoracja prowadzona przez Apostolat Złotej Róży po Mszy św. wieczornej. Msza święta w Rojowie o godz. 16:00 a w Szklarce o godz. 16:45. Pierwszy piątek okazja do spowiedzi od godz. 16:30. Pierwsza sobota, nabożeństwo wynagradzające Matce Bożej i różaniec mężczyzn o godz. 7:00.

 5. Odwiedziny chorych sobotę od godz. 9:00 po wcześniejszym zgłoszeniu.
   
 6. Zapraszamy do pomocy w pracach przy zagospodarowaniu obejścia wokół kościoła w sobotę o godz. 9:00, pragniemy zadbać o zieleń wokół kościoła, każda para rąk będzie potrzebna.

 7. KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI w FARZE

I termin: 22, 23 i 24 czerwca - godzina 19.15 do 21.00

II termin (jeśli będzie potrzeba): 6, 7 i 8 lipca - godzina 19.15 do 21.00

Należy się jednak wcześniej zapisać telefonicznie +48 501 277 225

 

DEKRET

dotyczący duszpasterstwa po zniesieniu limitów uczestników liturgii
___________________________________________________________________________

  

W związku ze zniesieniem z dniem 30 maja br. limitu uczestników zgromadzeń religijnych oraz z aktualną sytuacją epidemiologiczną, zmianom ulegają poniższe zasady dotyczące duszpasterstwa.

 Udział w liturgii

Z dniem 30 maja br. przestaje obowiązywać limit uczestników zgromadzeń liturgicznych (obowiązkowe pozostaje zakrywanie twarzy maseczką przez uczestników liturgii według dotychczasowych zasad). Zniesienie limitu liczby uczestników dotyczy także pogrzebów.

Należy zachować dotychczas nakazane zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny, jak również zasady dotyczące udzielania Komunii Świętej i sprawowania sakramentu pokuty.

 Dyspensa

Do niedzieli 31 maja br. obowiązuje ogólna dyspensa od obowiązku niedzielnego
i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej udzielona wiernym Diecezji Kaliskiej oraz pozostałym wiernym przebywającym na terenie Diecezji Kaliskiej.

Od niedzieli 7 czerwca br. obowiązywać będzie już tylko dyspensa dla:

 1. osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym,
 2. osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
 3. osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

Zachęcam usilnie wiernych do udziału w Mszach Świętych oraz do korzystania
z sakramentu pokuty.

 Czas Komunii wielkanocnej

Przedłużam czas Komunii wielkanocnej w Diecezji Kaliskiej do Święta Podwyższenia Krzyża Świętego, tj. do dnia 14 września 2020 roku. Przyjęcie Komunii św. wielkanocnej w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika wynikających
z trzeciego przykazania kościelnego . Zachęcam Diecezjan, którzy jeszcze tego nie uczynili, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do sakramentu pokuty i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św. Kapłanów proszę o stworzenie szerokich możliwości przystąpienia do spowiedzi z zachowaniem dotychczasowych nakazanych zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny.

 Modlitwa różańcowa

Zapraszam wszystkich – kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy we wspólnotach domowych, w szczególności do modlitwy różańcowej o godz. 20.30 w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem. Modlitwa ta trwać będzie do Uroczystości Bożego Ciała, czyli do dnia 11 czerwca br.

Proszę, aby uwzględnić w niej również intencję o dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych z Diecezji Kaliskiej, a ostatnie dziewięć dni ofiarować też jako dziękczynienie za wszelkie łaski, jakich dobry Bóg udzielił nam wszystkim w minionych tygodniach.

 Spotkania duszpasterskie

Można powrócić do spotkań grup duszpasterskich oraz grupowego przygotowania do przyjęcia sakramentów. We wszelkich spotkaniach nieliturgicznych należy przestrzegać limitu 150 osób.

Katecheza przedmałżeńska oraz spotkania w poradniach dla narzeczonych wracają do normalnego trybu funkcjonowania od dnia 1 czerwca br. Ze względu na zchowanie zasad bezpieczeństwa zaleca się, aby katechezy odbywały się w kościołach.

 Uroczystość Bożego Ciała

Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, nie organizuje się procesji Bożego Ciała ogólnomiejskich lub ulicami parafii. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa możliwa jest procesja eucharystyczna po Mszy św. wokół kościoła. Z uwagi na zachowanie limitu 150 uczestników zgromadzeń poza świątynią zaleca się, by odbyło się kilka procesji (np. po każdej Mszy św.).

 +Edward Janiak

Biskup Kaliski


Intencje Mszalne

PONIEDZIAŁEK
1 VI
7:30 + Anna Jędrzejewska
9:00 + Edmund Missalla
18:00 + Leon Salamon
18:00 + Józef Kaczmarek (20r) i zm. z rodz. z obu stron
18:00 + Zygmunt Kamiński (greg)

WTOREK
2 VI
7:30 + Tadeusz Kinastowski
17:30 + Irena Mamys
18:00 + Ignacy Durka, Czesław Jeżewski
18:00 + Małgorzata Kowalek

ŚRODA
3 VI
7:30 + Hieronim Kaptur
17:00 + Karol Łuszczek (18r)
18:00 + Piotr Stefanowski (4r)
18:00 + Edmund Missalla
18:00 + Zygmunt Kamiński (greg)

CZWARTEK
4 VI
10:00 + Sylwester Baraniecki
17:30 + Czesław Chowański
18:00 W int. kapłanów i osób konsekrowanych
18:00 + Teresa Czesław Franciszek Biliczak i za zm. z rodz.

PIĄTEK
5 VI
7:30 + Małgorzata Kowalek
17:30 + Eryka Marian Jokiel
18:00 + Grzegorz Stasiak, zm. rodziców i rodzeństwo
18:00 + Zygmunt Kamiński (greg)

SOBOTA
6 VI
7:30 + Wiesława Staszek, Stanisława Gumienna, Aniela Urbańska, Maria Abram
17:00 + Anna Leon Klimek
2) Z okazji 40 urodzin Beaty i bł. Boże dla rodziny

NIEDZIELA
7 VI
Odpust Parafialny

7:30 + Helena (47r) Stanisław Sawa, Józef Maria Will i zm. z rodz.
2) + Zofia Buchczyk
9:00 + Tadeusz Sowiński (12r), zm. z rodz. Sowińskich i Galerów
10:00 + Janina Jasińska (int. Szklarki)
11:00 + Franciszek Kala (11r)
2) + Bogdana i Tadeusza (int.Rojowa)
12:30 Odpust parafialny
16:00 + Zygmunt Kamiński (greg)